Tachyon-Archion®

Tachyon-Archion® energie wordt in de moderne natuurwetenschap gezien als een energie, die overal in het universum voorhanden is en
alle frequenties in zich heeft. De energie wordt ook wel nulpunt-energie, oer-energie of vrije energie genoemd.

Deze website is alleen bedoel om je te informeren.

Wij gebruiken de naam ‘Tachyon’ zodat zoekende ‘onze energie producten’ kunnen vinden.
Als ik het over ‘onze’ heb, bedoel ik hiermee ons allen omdat ik ervan overtuigt ben dat wij alleen met ons allen iets kunnen bereiken en
dat deze energie in alles is wat bestaat.

Er is een belangrijk verschil qua energie van Tachyon producten in tegenstelling tot Tachyon Archion® producten.

(De naam Archion® is afgeleidt van het Oudgriekse woord arché wat begin betekent en van het Latijnse woord ion dat verwijst naar
een deeltje (een atoom of molecuul met minder of extra elektronen). Tachyon en Archion® energie zijn misschien vanuit
dezelfde bron maar worden verschillend op producten over gedragen. Tachyon is, om het eenvoudig te zeggen, via een
elektromagnetisch veld over gebracht in producten en Archion® brengt de energie op een natuurlijke manier, zonder
magneten of electra, via een converter in. Onze producten zijn dan ook niet geinformeerd maar neutraal.

Oerstof – Archion® – is de bron van alles wat is

Tachyon-Archion® energie is een liefdevolle, harmoniserende, helende en vooral neutrale energie. De zachte energie ondersteunt de mens
op zijn eigen weg en laat iedereen in zijn eigen waarde.

Men zou de energie kunnen zien als krukken die helpen op een moeilijke weg waar men weer moet leren lopen, maar
uiteindelijk zou iedereen op een dag zelfstandig lopen en heeft de krukken, in wat voor een vorm dan ook, niet meer nodig.
Tachyon Archion® energie verbindt de intelligentie van elk levend organisme – bijvoorbeeld je eigen lichaamscellen, die van
planten, dieren enzovoort met de zuivere bron van de oerstof. Elk mens reageert anders, daarom heeft de een meteen
baat en de ander moet iets meer geduld opbrengen.
Gestructureerde materialen zijn prachtige producten (antennen) om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie.

Tachyon Archion® energie zuivert en reinigt de atmosfeer in je woning of werkruimte van verstorende energieėn zoals
electrosmog, aardstralen en andere geopathie.

Er zijn bij een heel spectrum van ziekten bijzondere effecten waargenomen: onder andere blokkades die verdwijnen, snellere
helingsprocessen bij operaties of chronische vermoeidheden …. Deze effecten zijn enkel het resultaat van het her-verbinden
van het lichaam met onze energiebron, waardoor het zelf herstellend systeem actief ondersteunt wordt.

Tachyon Archion® energie brengt over het algemeen ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Daarom kan er geen teveel aan energie ontstaan bij het gebruik van gestructureerde producten. Het kan ook nooit verkeerd
gebruikt worden.

Steeds meer Reiki-kanalen, Therapeuten, Geneeskundige, Artsen, Feng-Shui expers en prive mensen gebruiken ‘onze’
Tachyon Archion® energie omdat de resultaten gewoon voelbaar zijn.