Energie ervaringen

Energie ervaringen met Tachyon-Archion® producten.

Toen ik iets over tachyon energie ontdekte kocht ik een (Duits) boek en was er enthousiast over. Natuurlijk moest ik
dat proberen. Dus kocht ik mijn eerste ‘tachyon’ product. Een hanger van 3 magnesiet bollen aan een lerenband.
De energie was sterk en spraak mij aan. (Dat dit geen Tachyon product was zoals die van David Wagner, wist ik toen nog niet)

Vele maanden later en naar een lange zoektocht leerde ik via internet een Duitse man kennen die ‘Tachyon’ converter’s
bouwde. Hij had 3 jaar lang geëxperimenteerd, bevoor hij met zijn converter tevreden was.
Zijn converter’s waren door verschillende radiësthesisten geproefd.

(Wij hebben van hem de bouwaanleiding ontvangen en hebben de samenstelling van de vulling aan de veranderte energie
hier in Nederland aangepast. Inmiddels zijn de frequentie’s op aarde verhoogt en zo hebben wij de samenstelling ook
hieraan aangepast.)

De eerste energie bol staat in huis.

Toen ik de eerste grote bol gestructureerd had en in ons huis plaatste, stelten wij na verloop van tijd verschillende veranderingen bij ons vast.
Ik veranderde van dienaar in een zelfverantwoordelijke vrouw, die voor zich opkwam. Ik had al lang geen zin meer in
dit spel gehad maar durfde niet te veranderen.
Mijn man vond het trouwens helemaal niet erg. Hij vond het wel jammer, hij liet zich natuurlijk graag verwennen.
Dat doe ik nu ook nog maar op een andere manier 😉

Al gauw stond ik stom verbaasd, toen mijn man naar jaren weer met een bos bloemen voor mij naar huis kwam.
Ik was verrast en natuurlijk ook blij. Ook troostte hij mij als de huilbuien zo maar opkwamen. Ons omgaan met elkaar
is verandert op een leuke manier.
Ik heb moeten leren, dat ik niets moet verwachten van een ander, zeker niet, als die niet weet dat ik iets verwacht en wat dat precies is.
Ik heb ook moeizaam moeten leren van mijzelf te houden en de verantwoording over mijn doen en laten over te nemen.

Ben ik nog steeds mee bezig 😉

Ik weet nu dat alles wat mij ‘overkomt’ met mijn gedachte patroon over mijzelf en mijn kijk op het leven samen hangt.
Het is na verloop van tijd heel duidelijk geworden dat ik eerlijk met mijzelf, en dus ook naar anderen toe, moest omgaan.
Ik voelde dat, als ik in waarheid ging leven, waarheid en eerlijkheid mag tegenkomen. Het is niet altijd makkelijk om
eerlijk te zijn, zeker niet als men denkt zich bloot te stellen aan anderen.
Maar de gedachtes van ‘zich bloot stellen’ of ‘zich schuldig voelen’ verdwijnen gewoon vanzelf hoe eerlijker men met zichzelf kan worden.

Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEV).
Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem
naar “de oersprong van zijn” (Archion®), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.
Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht
en heling evolueert bij het gebruik van een en hetzelfde gestructureerd product. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt
immers de juiste frequentie aan het potentieel van de energie, dat nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht raakt, is het voldoende om het in contact met de energie te brengen, zodat de nodige
correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Tevens komt de persoon in contact met de blokkade, zodat ook
aan de oorzaak gewerkt kan worden. (Het proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

Archion®-energie versterkt dus het zelfgenezende vermogen van het lichaam.
Daar waar voorheen wanorde was brengen de Archion®-antennes een nieuwe, hogere orde aan.

Steeds meer Reiki-kanalen, Therapeuten, Geneeskundige, Artsen, Feng-Shui expers en privé mensen
gebruiken Archion®-energie omdat de resultaten gewoon voelbaar zijn.

Ik werk met verschillende frequenties zoals met heelstenen, bachbloessems, Reiki, Quantum-Touch en Reconnection energie
en kon tijdens mijn werk met mens en dier ervaren hoe onze gestructureerde materialen (natuurstoffen zoals katoen,
heelstenen, zijde, glas maar ook metalen zoals goud en zilver en glasfibermatten) de energie beter laten vloeien en de werking
van natuurgeneeskundige middelen verhogen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het bij de energie die door de Tachyon converter wordt opgewekt om een oerenergie gaat
die verbinding maakt vanuit de aarde naar het universum.
De energie is liefdevol, harmoniserend en neutraal. Zij werkt op bewustmakend en kan soms als heel (te) sterk worden aangevoeld.
Er zijn ook mensen die van de energie helemaal niets voelen.
Het blijft altijd onze keuze of wij aan ons werken willen of niet.

Blijf in je achterhoofd houden dat de energie is hierbij een steun, net dan een kruk.
Op een gegeven moment hebben wij geleerd weer op eigen benen te staan en zonder krukken te lopen.

Omdat de energie anders is dan deze van andere aanbieders die hun producten Tachyon noemen en waar de energie ingestraald
wordt door middel van een elektrisch veld met een hoge frequentie op te wekken wil ik een onderscheid brengen in de naam van
de energie die door onze converter wordt opgewekt.
Ik zal de naam Tachyon nog gebruiken zodat mensen die op zoek zijn mij kunnen vinden, maar toekomstig zal ik de
energie ARCHION® noemen.
Deze naam is door iemand vanuit België gevonden. Hij heeft de energie lange tijd getest en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.
Archion® is een geregistreerd product. De naam Archion® is afgeleidt van het Oudgriekse woord arché wat begin betekent
en van het Latijnse woord ion dat verwijst naar een deeltje (een atoom of molecuul met minder of extra elektronen).